Lưu bút của 05092702
Do precious20 gởi ngày 09.06.2009
Good day,
Please write to my email address box: ([email protected])
My name is Precious, a good looking Liberian girl.
I
became interested in you after going through your profile at (www.ritgino.net) and i wish to
continue relationship with you which if nature will permit we have a
long way to go.
I
have a special reason of contacting you which i will make known to you,
tell you more about myself and also send my pictures to you. I will
like you to get back to me through my email address:
([email protected])
Precious.
Do chuppa_chup gởi ngày 05.06.2009
haha, đánh thử số 8 đi, coi có sạt nghiệp hok. ^^
Do love gởi ngày 04.06.2009
tại sao đánh số 8 lại sạt nghiệp.ui ui sợ quá...biển số xe máy của love toàn số 8 thôi à
Do chuppa_chup gởi ngày 29.05.2009
^^...số gì dạ? số đề hã? ^^
Sự kiện
Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?

Liên kết
User Online
66 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 66 khách