Lưu bút của link_thuytinh
Do link_thuytinh gởi ngày 10.04.2009
10.4.09: Sáng có một sự cố xảy ra không bao giờ quên, hjx. Xe mình mới sau hơn 2 tháng bon bon trên các nẻo đường đã bị liệt vào danh sách đen :((
Sự kiện
Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?

Liên kết
User Online
137 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 137 khách