Nhật ký của jupiter811
jupiter811 viết vào ngày 15.01.2020
Năm 30 tuổi
Nhìn quanh quẩn, hình như mình đang tụt lại phía sau. Tại vì mình chọn con đường bằng phẳng, không muốn cố gắng. Phải thay đổi thôi. Sẽ lên một kế hoạch thay đổi bản thân và sẽ cố gắng thực hiện trong vòng 6 tháng, 1 năm. 6 tháng, 1 năm nữa sẽ quay lại đây xem mình đã đạt được những gì, đã thay đổi ra sao. Tầm nhìn của con người phụ thuộc vào vị trí đứng của họ. Sẽ cố gắng thay đổi vị trí đứng, môi trường sống, môi trường làm việc.
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng kýSự kiện
Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?

Liên kết
User Online
76 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 1 thành viên và 75 khách