Nhật ký
Theo pạn Cuộc Sống được định nghĩa ntn????????? Cuộc sống của chúng ta như một trái banh vậy.                Sức khoẻ của chúng ta là trái banh bằng Sắt,,,,,                Gia đình là trái banh bằng Thuỷ Tjnh,,,,,                Còn Tình yêu là trái banh bằng Đá Quý,,               Và khj,,,               Trái banh bằng Sắt rơj xuống đất sẽ nằm jm một chỗ               Trái banh bằng Thuỷ Tinh rơj xuống đất thì sẽ vỡ tan thành từng mảnh nhỏ Còn......Khj traí banh bằng Đá Quý rơj xuống đất thì sẽ bị người ta nhặt ...Sự kiện
Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?

Liên kết
User Online
79 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 1 thành viên và 78 khách