Nhật ký
Ngay moj bat dau, nguoj dau tjen toj mun ngj den la nhok, nguoj dau tjen toj mun gap la nhok...cam djen thoaj len nguoj dau tjen toj mun nt la nhok. Toj thuog nhok nhjeu lam, mog nhung gj tot dep nhat se den voj nhok. Nhok la mot nguoj con gaj tot, xjnh dep, vuj tuoj, vo tu va rat hon nhjen trog sang. Ngay 22 thang 9 la moj ngay rat bt nhu bao ngay khac nhug ngay ...Sự kiện
Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?

Liên kết
User Online
108 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 108 khách