Thành viên
cobebietkhoc_9x
Họ tên
huyen nguyen thi
Ngày đăng ký
30.08.2009
Ngày sinh
30.09.1989
Giới tính
Nữ
Yahoo
YM: thuyphuonglinh0836 thuyphuonglinh0836
Hoạt động của cobebietkhoc_9x
  • Chưa có hoạt động nào
Ước nguyện
  • Chưa có ước nguyện
Bài hát yêu thích
  • Chưa có bài hát yêu thích
Truyện yêu thích
  • Chưa có truyện yêu thích
Truyện đã đăng
  • Chưa đăng truyện nào
Nhật ký
Chưa có nhật ký
Lưu bút
Chưa có lưu bút
Sự kiện
Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?

Liên kết