Thành viên
jakala9xx
Họ tên
Du Chu
Ngày đăng ký
13.07.2011
Ngày sinh
08.10.1991
Giới tính
Nam
Yahoo
YM: vjas0mangten_khanhha@yahoo.com [email protected]
Hoạt động của jakala9xx
  • Chưa có hoạt động nào
Ước nguyện
Bài hát yêu thích
  • Chưa có bài hát yêu thích
Truyện yêu thích
  • Chưa có truyện yêu thích
Truyện đã đăng
  • Chưa đăng truyện nào
Nhật ký
Chưa có nhật ký
Lưu bút
Chưa có lưu bút
Sự kiện
Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?

Liên kết