Lưu bút của kienden
Do kienden gởi ngày 27.07.2010
" Ai còn Mẹ, xin đừng làm mẹ khóc,

Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không"!
Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?

Liên kết
User Online
266 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 266 khách