Lưu bút của mimosa86
Do huongduong23 gởi ngày 18.08.2012
sao thế? bạn đạng gặp chuyện không vui ư?
Do mimosa86 gởi ngày 17.08.2012
nếu một ngày nó mệt mỏi... nó gục ngã... liệu ai sẽ bên cạnh nó... không ai... không ai cả... vì nó vẫn một mình... một mình chống chọi với mọi thứ... tất cả... tất cả đều giả dối với nó...
Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?

Liên kết
User Online
76 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 76 khách