Nhật ký của lovelygilr
lovelygilr viết vào ngày 01.04.2013
dãy điện hóa
Dãy điện hóa Dãy điện hóa O sau khử trước Phản ứng theo quy tắc anpha, Nhưng cần phải hiểu sâu xa Trước sau ý nghĩa mới là thành công. Kali, Can, Nát tiên phong Ma, Nhôm, Măng, Kẽm tiếp không chịu hèn Crom, Sắt đến Niken, Thiếc, Chì dẫu chậm cũng liền theo chân. Hidro, Bạc, Đồng, Thủy ngân, Bạch kim, Vàng nữa chịu phần đứng sau Ba kim loại mạnh đứng đầu, Vào dung dịch muối nước đâu “hủy liền” Khí bay, muối lại gặp kiềm, Đổi trao phản ứng là quyền chúng thôi. Các kim loại khác dễ rồi, Vào dung dịch muối trước thời đẩy sau. Với axit nhớ bảo nhau: Khử được hát cộng (H+) phải đâu dễ dàng Từ Đồng cho đến cuối hàng, Sau hidro đấy, chẳng tan chút nào. Vài lời bàn bạc đổi trao, Vun cây “Vườn hóa” vui nào vui hơn.
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng kýBình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?

Liên kết
User Online
91 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 91 khách