Nhật ký của be_dieu
be_dieu viết vào ngày 21.10.2020
!
2 ngày rồi kg gặp người, muốn gặp người chỉ để nhìn người có ổn kg, sức khỏe ra sao,tinh thần thế nào mà khó quá. Người kg thuộc về ta, người mãi kg thuộc về ta, chẳng bao giờ. Người để tâm đến ta,ta tồn tại trong mắt người đã là một vinh hạnh cho ta. Liệu nỗi buồn của ta người có bao giờ hiểu, cô đơn của ta người có bao giờ biết, ta giống con chó nhỏ,lúc nào bên cạnh người cũng vẫy đuôi mừng rỡ giống như một kiểu ban ơn
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng kýBình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?

Liên kết
User Online
87 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 87 khách