Nhật ký của coco87
coco87 viết vào ngày 20.03.2022
Buồn
Buồn ơi xin chào mi! Sao số mình toàn gặp đồ đểu. Toàn lừa gạt tình cảm thế này? I hope I can get an accountant position offer. So I can afford to buy my own house. I’m so desperate and stressful.
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng kýBình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?

Liên kết
User Online
38 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 38 khách