Nhật ký của moc
moc viết vào ngày 25.03.2022
!
Ngày thứ 6 của cả 5 thành viên F0 đã ổn hơn, bà nội đã giảm ho, sp02 ông nội tăng lên đc chút, em hết ho, ba em khỏe re, còn mẹ em bị hậu Covid nặng nhất, đó là rối loạn triều đình huhu. chắc vài tháng nữa sẽ ổn định, sẽ là vậy. Cả nhà cố lên!!!!!!!!!!
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng kýBình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?

Liên kết