Nhật ký của tereda_1810
tereda_1810 viết vào ngày 15.04.2022
Tạm biệt
Tạm biệt một câu chuyện đẹp, nhưng cái kết hổng hề đẹp ^^ Tạm biệt Hoa Thủy Tinh. Tạm biệt ...^^!
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng kýBình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?

Liên kết
User Online
35 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 35 khách