Nhật ký của be_dieu
be_dieu viết vào ngày 24.04.2022
!!!!
Đến sau cùng mình vẫn là sự lựa chọn cuối cùng, mình vẫn hiểu nhưng vẫn cảm thấy không vui. Ui cuộc đời này cuối cùng vẫn là vậy, vẫn cố gắng bước tiếp vẫn sống tiếp dù cho có ra làm sao. Sao lại bàn tiếp chuyện đó, bàn làm j nhỉ, lại muốn j nhỉ, mình có yêu cầu j đâu, chưa từng đòi hỏi phải thế này thế kia
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng kýBình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?

Liên kết
User Online
38 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 38 khách