Nhật ký
"........Đời...Đơn...Độc......." "Đêm đêm đom đóm đến đông đảo..." "Đom đóm đừng đi để đớn đau...." "Đớn đau đưa đẩy đời đơn độc...." "Đừng để đơn độc đi đến đời...."  Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?

Liên kết
User Online
97 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 97 khách