Nhật ký
tình yêu là thứ j đó rất ư là bùn cười và kỳ cục! chả hỉu nổi!!!! >"<
go away and don"t look back, ok? i don"t know what i did what i have to do now..... to blow the sadness away.... my heart gets cold and my soul becomes empty don"t treat me like that... don"t talk to me as if i am a lifeless doll.... just wanna explode... just wanna got mad... just wanna forget someone or something... => bad temper!!!!
đậu DH ! hehe! đi chơi !
liên lac làm j nưa~.. bận? lý do mun thuo? mac cuoi gê! ai cung~ vie^n la` bận, bận wai j? cai" j mun" la` se~ lam` dc. chi la ko mun nen ko lam thoy. 18 nam dung" tren mat dất, wen cung~ nhiu` ng`.. tum" lai dc 1 câu đa fần con trai đều ko ổn. ko vơ dua~ ca nắm đâu. chỉ là da fần thoy ma`.. ^^ thui mệt, ngĩ chiện đó làm j. bài vở ...
thấy mệt mỏi.. ko mún vít entry.. ko mún mở dt... ko mún liên lạc vs ai... nick sáng mà icon thì busy.. ko việc j làm ngồi nhìn desktop.. rãnh gê nhỉ! đầu óc trống rỗng.. ko mún ngĩ.. ko mún nhớ.. chiện j tới thì tới thoy...Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?

Liên kết
User Online
601 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 601 khách