Tên truyện: Viết cho tình bạn
Người gởi: admin ngày 04.03.2009
--------------------------------------

(Hoathuytinh.com) - What is a friend ? A single soul in two bodies.

Một người bạn là gì ? Là một tâm hồn trong hai cơ thể

- No matter how a best friend is , they're going to hurt you every once in a while and you must forgive them for that .

Cho dù một người bạn tốt đến thế nào , đôi khi người đó vẫn sẽ làm bạn đau lòng , và bạn cần phải tha thứ cho điều đó .

- True friendship continues to grow , even over the longest distance . Same goes for true love .

Tình bạn thật sự vẫn tiếp tục phát triển , dù qua khoảng cách xa nhất . Tình yêu thật sự cũng thế .

- You should always leave loved ones with loving words . It may be the last time you see them .

Bạn nên luôn nói với những người bạn yêu thương bằng những từ bạn yêu thương . Vì có thể đó là lần cuối cùng bạn được nhìn thấy họ .

- I believe you can keep going long after you can't .

Tôi tin rằng bạn có thể tiến đi rất xa sau khi bạn nghĩ rằng bạn không thể .

- Because you're my best friend , and I can do anything or nothing and we have the best time together .

Vì bạn là người bạn tốt nhất của tôi , nên cho dù tôi có thể làm bất kỳ cái gì , hay là không làm gì cả thì chúng ta đều luôn vui vẻ khi ở cạnh nhau .

- Sometimes the people you expect to kick you when you're down , will be the ones who help you get back up .

Đôi khi những người mà bạn nghĩ là sẽ đá bạn khi bạn ngã , lại chính là người sẽ giúp bạn đừng dậy .

- You should know that just because someone doesn't love you the way you want them to doesn't mean they don't love you with all they have .

Bạn nên biết rằng chỉ vì một người không yêu bạn theo đúng cách mà bạn muốn thì không có nghĩa là họ không yêu bạn với tất cả những gì họ có .


..................................


__________________

--------------------------------------
Truyện được chép về từ HoaThuyTinh.com
Địa chỉ truyện: