Thành viên
nhokoi_909
Họ tên
tuan pham
Ngày đăng ký
12.04.2012
Ngày sinh
20.04.1993
Giới tính
Nam
Yahoo
YM: ptuan909 ptuan909
Hoạt động của nhokoi_909
 • @cobala_ya: hjhj ngày 02.10.2012 02:07am
 • @cobala_ya: a cung nho e nua ngày 28.06.2012 05:27pm
 • @nhokpun: la sao k hju?
  ngày 28.06.2012 05:27pm
 • @cobala_ya: a cung nho em nua!!!!!!1 ngày 20.06.2012 07:19am
 • @cobala_ya: mak lay may dien thoai len lun ha?
  co thay j k ngày 17.06.2012 10:03am
 • @cobala_ya: hjk hjk nho em wa di mat ngày 17.06.2012 10:02am
 • @cobala_ya: anh danh cho lai la
  len hoai nhug k ghi dc j hjhj ngày 06.06.2012 06:13am
 • @cobala_ya: huhu lau nay k them len hoa thuy tinh lun nhj? ngày 27.05.2012 11:42am
 • @cobala_ya: pit lau oy hjhh ngày 23.05.2012 03:54pm
 • @cobala_ya: lay dau ra hay vay?
  ekekekek ngày 22.05.2012 05:06am
 • @cobala_ya: anh may dua o dau vay? ngày 22.05.2012 05:04am
 • @cobala_ya: get nhi the la len mank mak hk cha anh bit dc lam ngày 18.05.2012 07:09am
 • @cobala_ya: zay ha len mag mak k ns a len vs hjk hjk ngày 14.05.2012 06:05pm
 • @nhokpun: la so? ngày 14.05.2012 06:03pm
 • @cobala_ya: sao lau nay k thay len mang zay? ngày 04.05.2012 08:19am
Album ảnh
Ước nguyện
Bài hát yêu thích
 • Chưa có bài hát yêu thích
Truyện yêu thích
 • Chưa có truyện yêu thích
Truyện đã đăng
 • Chưa đăng truyện nào
Nhật ký
lai 1 ngay len mag thik that  
Lưu bút
Do cobala_ya gởi ngày 12.08 02:30pm
lau oy a hk koa len day nhj........
Do nhokpun gởi ngày 23.06 04:12am
la wen nhau ak
Do cobala_ya gởi ngày 18.06 12:55pm
enhoa
Do cobala_ya gởi ngày 18.06 12:48pm
e len pag dt nek..mk thay j hk la sao.?
Do cobala_ya gởi ngày 14.06 04:35pm
ch0j face oy wen htt oy chu j.?
Do cobala_ya gởi ngày 04.06 02:54pm
a lau oy hk len htt thi koa...........hjk
Do cobala_ya gởi ngày 30.05 03:36pm
len chu sao hk len......hjhj
Do cobala_ya gởi ngày 30.05 09:48am
koa chu............
Do cobala_ya gởi ngày 23.05 06:24am
hjhj........e cop tren zing me ay mk..........
Do cobala_ya gởi ngày 19.05 09:44am
a that dang get
Do cobala_ya gởi ngày 18.05 03:09pm
hjhj.........e koa anh may dua lop mih nk...........
Do cobala_ya gởi ngày 18.05 01:25pm
hjk.............hum ni e len nk..........nhung so a e goi hk dk.............sao lạ khoa may za?????????????
Do cobala_ya gởi ngày 17.05 04:47am
khi nao len mk 8 chin dk thj e noi a len..........2 bai nhak do hk hay.........a thik nhak hk loi tu bao jo do..........
Do cobala_ya gởi ngày 14.05 01:39pm
ukm......hjhj.........thinh thoang moi len dk mk..........
Do nhokpun gởi ngày 12.05 05:43am
hjhj wen nha
Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?

Liên kết
User Online
219 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 219 khách