Thành viên
snowflake_magic
Họ tên
Thủy Bùi
Ngày đăng ký
12.02.2012
Ngày sinh
29.12.1989
Giới tính
Nữ
Yahoo
YM: snowflake_magic90 snowflake_magic90
Hoạt động của snowflake_magic
  • Chưa có hoạt động nào
Ước nguyện
  • Chưa có ước nguyện
Bài hát yêu thích
  • Chưa có bài hát yêu thích
Truyện yêu thích
  • Chưa có truyện yêu thích
Truyện đã đăng
  • Chưa đăng truyện nào
Nhật ký
Chưa có nhật ký
Lưu bút
Chưa có lưu bút
Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?

Liên kết
User Online
105 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 105 khách