Cây ước nguyện
Có tổng cộng 24110 điều ước trên ước nguyện. Hãy viết điều ước của riêng bạn.
tên
ước cho
Cuộc sống
điều ước
Ước gì mình sẽ gặp được người tốt, người mà mình cảm thấy nếu người đó không ở cạnh mình thì đó chính là hạnh phúc của người ấy.
ngày 09.10.2010Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?

Liên kết