Cây ước nguyện
Có tổng cộng 24144 điều ước trên ước nguyện. Hãy viết điều ước của riêng bạn.
tên
ước cho
Cuộc sống
điều ước
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Con xin Phật gia hộ cho mọi người ai đói sẽ no ấm, ai không có quần áo mặc sẽ có quần áo mặc, ai ốm đau bệnh tật sẽ khỏe, ai cũng biết đến đạo đức làm người. Và quan trọng nhất ai cũng biết quy y Tam Bảo.
ngày 11.10.2012Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?

Liên kết
User Online
43 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 43 khách