Cây ước nguyện
Có tổng cộng 24118 điều ước trên ước nguyện. Hãy viết điều ước của riêng bạn.
tên
ước cho
Cuộc sống
điều ước
Sắp đi kiến tập rồi. Tôi ước cho những người bạn thân, cả tôi nữa.. có 1 đợt kiến tập thành công, thu lượm được nhiều kinh nghiệm và quan trọng hơn cả là được hs yêu quý.. :)
ngày 11.09.2014Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?

Liên kết