Cây ước nguyện
Có tổng cộng 24112 điều ước trên ước nguyện. Hãy viết điều ước của riêng bạn.
tên
ước cho
Cuộc sống
điều ước
If I could live in my next incarnation, whenever, wherever and however I would love U unconditionally! forever.....! I hope U and me'll have a happy life which U belong me and I belong U! Smile more than me! Love U so much! :x!
ngày 18.09.2009Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?

Liên kết
User Online
100 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 100 khách