Bản có dấu Những hòn đá cuội
(Hoathuytinh.com) Trong mot buoi nói chuyen voi mot nhóm doanh nhân, mot chuyên gia trình bày ve cách su dung thoi gian có hieu qua. Dung truoc nhung nguoi khá thành dat trong cuoc song, ông mim cuoi:"Sau dây là mot câu hoi trac nghiem". Ông ta lay ra tu gan bàn mot cái lo rong mieng co 4 lít và mot túi chua nhung hòn dá cuoi to bang nam tay. Ông lan luot dat tung hòn dá vào lo cho den khi không the bo vào duoc nua. " Cái lo có day chua?" - Ông hoi.

"Day roi" - moi nguoi dáp." That không?" - ông lay tu gam bàn ra mot túi soi nho do tu tu vào lo và lac cho các hòn soi chen vào tat ca các khoang trong giua các hòn dá cuoi. Ông nhoen mieng cuoi và hoi: " Cái lo day chua?"

Lan này thì moi nguoi duong nhu bat kip ông. Ai dó tra loi: " Chac là chua".

"Tot!" - ông nói và lay ra mot túi cát do vào lo và cát chen day vào các khoang trong giua nhung hòn dá cuoi và hòn soi. Mot lan nua, ông hoi: " cái lo day chua?"

"Chua"-moi nguoi nhao nhao. "Tot!" - ông lap lai và vo lay bình nuoc do vào lo cho den khi nuoc ngap den mieng lo. Ông nguoc nhìn moi nguoi và hoi: " Minh hoa này nói lên dieu gì?"

Mot nhà kinh doanh nhanh nhau dáp: " van de là dù cho ke hoach làm viec cua ban có sít sao the nào di nua, neu co gang ban luôn có the làm thêm nhieu viec nua !"

"Không phai" - ông dáp - dó không phai là van de. Dieu mà minh hoa vua roi nói lên là ban không dat nhung hòn dá cuoi vào lo truoc, ban se không bao gio có the nhét chúng vào duoc"

Cái gì là nhung "hòn dá cuoi" trong cuoc song cua ban? Có the là mot du án, mot hoài bão mà ban muon thuc hien, thoi gian voi nhung nguoi mà ban yêu thuong, hoc van cua ban, suc khoe cua ban...Nhung nho dat nhung " hòn dá cuoi" dó vào lo truoc hoac ban se không bao gio nhét chúng vào lo duoc. Chúng ta luôn co gang làm that nhieu viec trong khoang thoi gian gioi han cua mình. Nhung dieu quan trong là nhung viec mà ban dang làm có thuc su có ý nghia.

The thì toi nay hay sáng mai khi ban suy ngam ve câu chuyen này, hãy tu hoi chính ban thân mình rang dieu gì là nhung " hòn dá cuoi" trong cuoc song cua chính ban và hãy dat chúng vào trong lo truoc.

(Trích sách "Cua so tâm hon")
Hoathuytinh.com (Vui lòng ghi rõ nguồn nếu bạn sử dụng truyện này)
Sưu tầm bởi midnightsun1987 ngày 23.03.2009. Có 33354 lượt xem. Đánh giá:
Gởi truyện này Yêu thích Chép về máy Đánh giá: 5 điểm (2 votes)
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký
Sự kiện
Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?

User Online
51 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 51 khách